Årsmöte 2013

Den 3e mars kl. 14:00 har vi årsmöte!

Boka in det i kalendern redan nu och tänk på att alla motioner och liknande skall vara oss tillhanda senast 17e februari. Var noga med att se till att du får en kvittens av sittande styrelsemedlem när du lämnar in din motion.