All posts by Sofie Ward

Sofie Ward

About Sofie Ward

Studerande kulturvetare med brinnande intresse för musik, konst och det skrivna ordet.

23Jun/11

Ny hemsida

Välkommen till Hässleholms Musikforums splitter nya Hemsida. Just nu ser den inte ut att vara mycket till världen, men det ska vi ända på så snabbt vi kan!