Föreningen

Publicerat Av Perrong 23

Hässleholms Musikforum är en idéell förening, och vad vi förstår så är vi den näst äldsta i sitt slag i Sverige.

I över 30 år har föreningen arrangerat konserter och evenemang med ickekomersiell kultur som inriktning. Paragraf 2 i stadgarna säger att:

  • Föreningen skall bedriva verksamhet som skall verka för icke-kommersiell kultur, sträva efter att göra medlemmarna medvetna om kulturens och demokratins roll i samhället, samt utgöra ett alternativ till konsumtionssamhällets passiviserande kultur och fritidsutbud.
  • Föreningen skall arbeta för att:
    ge lokala grupper och musiker möjlighet att föra ut sin musik.
    anskaffa lokaler för musikaliskt utövande, där även musik kan framföras inför publik under fria former.
    motverka drogmissbruk

Alla arrangemang, alla konserter, och alla möten, och all tid som läggs ner på föreningsarbete, utförs utan ersättning av föreningens medlemmar.

-För att vi tycker det är roligt!